Новости

Il mondo dei fumetti d’autore unisce l’Italia e la Serbia

Zoran Tucic-Schizzo

Da più di dieci anni, fumettisti serbi collaborano con la casa editrice Bonelli; abbiamo intervistato in esclusiva alcuni dei protagonisti di questa avventura editoriale che unisce i due paesi.

Darko Perovic, autore che dal 2000 disegna per il pubblico italiano.

In Serbia c`è molto interesse per i fumetti in generale e per i fumetti italiani in particolare. Secondo lei, da cosa nasce questo interesse?

“In Serbia, o meglio dire nella ex-Jugoslavia, il pubblico ha letto i fumetti praticamente dalla loro comparsa. Molto prima della Seconda Guerra Mondiale, i fumetti in Jugoslavia erano creati soprattutto dai russi fuggiti dalla rivoluzione bolscevica. Solovev, Kuznicov, Nikola Navoev, Djordje Lobacev per menzionarne solo alcuni….Dopo la Seconda Guerra Mondiale è cominciata la pubblicazione dei fumetti italiani, che hanno subito trovato un terreno fertile. Il Comandante Mark, Tex, Il Grande Black…In quel periodo esisteva un grande interesse generale per la cultura italiana, per i film, la musica, la moda… Una sorta di “tendenza” nei confronti dell`Italia era più evidente che, per esempio, nei confronti della Francia. Forse a causa di un modo di pensare e un umorismo simili… o semplicemente una mentalità simile”

Слово о једином Профкету

In memoriam: Миодраг Крстић (1959–2014)

Има један редак дар који Бог даје само неким уметницима — да могу насмејати и забавити људе, а да причају о дубоким и важним темама. Тај дар добијају само они који желе да Човечанство освешћују и оплемењују, они који не дају да се запарложимо у духовном и другом ропству.

Миодраг Крстић, наш Профке, био је од тог ретког, непроцењивог соја. Човек који причама оздрављује и побољшава људе.

Добро је рекао Бранислав Милтојевић у Антологији нишког стрипа: „Смех у његовом случају постаје тријумф свесне и веселе слободе, јер весела спонтаност смешног чини гипким карактер и нашу интелигенцију.“

Многи од нас су знали, а други су добро слутили, колико је његово дело било јединствен пример талента, ерудиције, духовитости и мудрости, и то на надмоћан, урођен начин. И знали смо да ту постоји систем, иако је бурна историја нашег доба дуго спречавала да Миодрагове приче буду доступне и ван периодике, у комплетнијем облику.

Али се Профке никад није предавао ентропији. Са једне стране, створио је са другим великим Крстићем наше уметности, Владимиром — Лацијем, серијал „Били Луталица“, за који смо рекли да је један од најбољих домаћих вестерна икада, драгуљ свога жанра.

Још чланака...

tacin 5 shop

Биографије и фотографије аутора (осим ако другачије није назначено) су под лиценцом Creative Commons: Ауторство-Делити под истим условима Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationalcreativecommons.org
• За слике уметничких дела је дозвољено академско коришћење и поштена употреба.

Biographies and photos of the authors (unless otherwise noted) are licensed under Creative Commons: Attribution-Share Alike Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
• Artworks images are allowed for academic and fair use.