Антанасијевић Ирина

Irina Antanasijevic

(Северодоњецк, СССР, рођена 27. јуна 1965) — руски и српски филолог, књижевни критичар, преводилац.

Доктор филолошких наука од 2002. и професор од 2004. године. Почасни доктор Тјуменског универзитета.

Научна интересовања: фолклор и постфолклор, визуелна књижевност и визуелни текст, поетика стрипа, илустрација, књижевност за децу, историја руске емиграције

Рођена у граду Северодоњецк. По доласку у Југославију живела је у Сплиту, а од 1991. до 1999. у Приштини. Радила је као лектор, а затим асистент за руску књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Приштини. Тезу „Пејзаж у руском и српском епском“ одбранила током бомбардовања Југославије, 1999. године.

Напустила Приштину након потписивања Кумановског споразума (јун 1999) и преселила се у Ниш. Радила је као професор руске књижевности на Филозофском факултету у Нишу, а наставила да ради на Филозофском факултету Универзитета у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици). Године 2002. одбранила докторску тезу „Поетика тужбалице“. Иницијатор отварања Одељења за славистику са балканистиком на Филолошком факултету у Нишу (од 2002. године Одељење за руски језик и књижевност).

Професор руске књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Члан Уређивачког Одбора часописа „Градина“ до 2009. Члан Уређивачког Одбора часописа „Facta universitatis“ до 2010. Члан Уређивачког Одбора часописа „Славистика“. Члан Уређивачког Одбора часописа «Научный результат» Серия Социальные и гуманитарные исследования.

Библиографија

Речници

1. Лексикон општих речи и израза, Будва, Кућа књиге, 2007 ISBN: 978-9940-519-01-8,753 с. COBISS

2. Речник руско-српски српско-руски, Будва, Кућа књиге, 2007 ISBN: 978-9940-519-00-1, 832 с.

3. Разговорник руско-српски српско-руски, Будва, Кућа књиге, 2007 ISBN: 978-9940-519-00-1,192 с.

Монографије

1. Пејзаж у руској и српској народној епици, Просвета, Ниш, 2005, ISBN 86-7455-658-2, 126 с. COBISS

2. Поетика руских тужбалица, Ниш, Просвета, 2003, ISBN: 86-7455-601-9, 210 с. COBISS

3. Фольклор и авангард: символы и явления, Ниш, Градац: Despot Book, 2011, ISBN 978-86-88877-04-6, 253 стр. COBISS

4. Русский комикс Королевства Югославия, Нови Сад, Комико, 2014, ISBN 978-8687-919-36-5, 340 стр. COBISS

5. Русская классика в картинках, Белград: Филологический факультет Белградского университета, 2015 (Белград : Белпак), Библиотека Язык и литература. Серия Русская эмиграция в Белграде ; кн. 7, ISBN 978-86-6153-322-8 COBISS

Уџбеници и приручници

1. Руски језик за студенте биологије и екологије, Ниш — Српско Сарајево, 2002, ISBN: 86-83481-04-2,190 с. COBISS

2. Руски језик за студенте физике, Ниш — Српско Сарајево, 2001, UDK: 808. 2:53(075. 8), 185 с. COBISS

Биографије и фотографије аутора (осим ако другачије није назначено) су под лиценцом Creative Commons: Ауторство-Делити под истим условима Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationalcreativecommons.org
• За слике уметничких дела је дозвољено академско коришћење и поштена употреба.

Biographies and photos of the authors (unless otherwise noted) are licensed under Creative Commons: Attribution-Share Alike Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
• Artworks images are allowed for academic and fair use.